Den frie og transparante korklangen

Korets klanglegeme

Korets klang lever plastisk i rommet og har mange lag - nesten som i et speilkabinett. De enkelte stemmer kan gjøres mer transparante slik at den samlede korklang kan beveges og tilhørerene oplever klangen frigjort av de enkelte sangere - og beveget i mange uavhengige sjikt.

Gjennom enkle sangøvelser tilpasset kor etter den svenske operasangerinne Valborg Werbeck-Svärdström og den svensk-norske altsangerinne Ingrid Sahlin frigjøres den enkelte sangers egen stemme, slik at den kan interferere med nabosangerne uten å miste sin egenart.